15 พ.ย. 2550

ก่อนสอน

คุณครูครับ....ก่อนสอนวิชาดนตรี...ขอให้ดูหลักสูตรฯ ก่อนน่ะครับ...ว่าเขากำหนดให้เราสอนแต่ละชั้นในเรื่องอะไร? ..........จุดประสงค์หลัก(ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง)เขากำหนดไว้อย่างไร.....คลิ๊กดูได้ครับ(ขวามือ)......โดยได้แยกเป็นรายชั้นไว้ให้แล้วครับ.........ไม่มีความคิดเห็น: